Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid.

Levertijd 1-2 werkdagen
Log in en spaar op al je aankopen
Categorieën

Privacy & Cookies

Wij verzamelen via onze website en dienstverlening gegevens over u. Wij vinden het belangrijk om u te informeren welke gegevens wij verzamelen, wat wij met uw gegevens doen en hoe u controle houdt over uw gegevens. In deze verklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier.

Deze verklaring is van toepassing op iedereen die onze website www.intersporttwinsport.nl bezoekt, een bestelling plaatst via onze website, meedoet aan een of meerdere van onze spaar- en loyaliteitsprogramma’s zoals het “De Slimme Klantenpas” of contact met ons zoekt. Deze verklaring is niet van toepassing op het spaarprogramma INTERSPORT VIP-Programma. De toepasselijke privacyverklaring op het spaarprogramma INTERSPORT VIP-Programma vindt u in de INTERSPORT app en op de website www.intersport.nl.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen conform deze verklaring en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Deze verklaring wijzigt van tijd tot tijd. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. Deze versie is van: februari 2021

Inhoud van deze verklaring:
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwering van mijn persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
 • Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen en op grond waarvan mogen wij deze verwerken?
 • Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
 • Met welke partijen worden mijn gegevens gedeeld?
 • Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?
 • Welke cookies worden gebruikt op de website?
 • Waar kan ik terecht voor vragen?

***

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Twin Sport Online B.V. (Intersport Twinsport, wij, onze) gevestigd aan de Kuipersweg 37, 3449JA Woerden is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Een “persoonsgegeven” is alle informatie die herleidbaar is tot u, zoals naam, telefoonnummer en e-mail adres. Een “verwerking” is iedere handeling met persoonsgegevens, zoals verzamelen, opslaan, gebruiken, raadplegen, doorgeven en kopiëren.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens: (achter)naam, factuur- aflever- en/of woonadres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • betaalgegevens; 
 • gegevens die inzicht geven in het gebruik van en het gedrag op onze website: het IP-adres en browsertype. 
Daarnaast slaan we uw persoonlijke interesses op en bewaren wij ook uw aankoop- en bestelgeschiedenis.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen en op grond waarvan mogen wij deze verwerken?
Wij hebben uw persoonsgegevens op één of meerdere van de volgende manier(en) verkregen:

U heeft uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt door:
 • een product te kopen; 
 • een online bestelling te doen; 
 • contact met ons te zoeken; 
 • u in te schrijven voor onze nieuwsbrief; 
 • mee te doen aan een van onze spaarprogramma’s; 
 • mee te doen aan een van onze loyalty programma’s zoals De Slimme Klantenpas; 
 • onze website te bezoeken.
Wij hebben uw persoonsgegevens van een derde partij verkregen wanneer:
 • een derde partij uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld wanneer iemand een cadeau direct naar u wil opsturen; 
 • een derde partij uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor één of meer van de volgende doelen:
 • om een overeenkomst die met u gesloten is uit te voeren, waaronder uitvoering van de betaling en het verzenden van een product; 
 • om contact met u te onderhouden; 
 • om onze dienstverlening te verbeteren, de website te optimaliseren en/of marketingactiviteiten uit te voeren; 
 • om u te informeren over onze nieuwe goederen en/of diensten of andere relevante ontwikkelingen; 
 • om u een nieuwsbrief te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven. U kunt zich altijd eenvoudig afmelden voor onze nieuwsbrief; 
 • om u de voordelen van onze spaar- en/of loyalty programma’s zoals De Slimme Klantenpas aan te kunnen bieden; 
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wanneer wij hiertoe genoodzaakt zijn op basis van een wettelijke plicht, wanneer wij een eigen gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of met uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld of zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Na deze periode vernietigen wij uw persoonsgegevens.

In aanvulling daarop gelden de volgende specifieke bewaartermijnen:

 • Gegevens met betrekking tot uw online bestelling worden zeven jaar bewaard; 
 • Gegevens met betrekking tot persoonlijke interesses, bestel- en aankoopgeschiedenis worden zo lang bewaard als u actief bij ons bent. Op het moment dat u niet meer actief bij ons bent worden uw gegevens na zeven jaar verwijderd; 
 • Gegevens met betrekking tot het De Slimme Klantenpas worden zo lang bewaard als u gebruik maakt van een van onze spaar- en/of loyalty programma’s. Op het moment dat u geen gebruik meer maakt van onze spaar- en/of loyalty programma’s worden uw gegevens na zeven jaar verwijderd; 
 • Indien u gebruik maakt van uw wettelijke herroepingsrecht of voorgenomen deelname aan onze spaar- en/of loyalty programma’s onverhoopt voortijdig afbreekt, worden uw gegevens binnen 7 dagen permanent verwijderd. In sommige gevallen waarin door u een beroep is gedaan op uw wettelijk herroepingsrecht dienen wij uw gegevens zo lang te bewaren om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

U kunt op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen. Richt uw verzoek tot [email protected]. Helaas kunnen wij op grond van onze eigen (wettelijke) verplichtingen niet altijd (volledig) aan uw verzoek voldoen. Wij leggen u altijd uit waarom wij niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Intersport Twinsport hecht waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en neemt alle passende technische- en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij hebben de volgende technische- en organisatorische maatregelen getroffen:
 • iedere medewerker is gebonden aan een geheimhoudingsbepaling en alleen bepaalde medewerkers binnen Intersport Twinsport hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Zij raadplegen uw persoonsgegevens alleen als dit nodig is;
 • persoonsgegevens worden zo veel mogelijk versleuteld verstuurd en opgeslagen; 
 • onze website is beveiligd met een SSL certificaat; 
 • onze digitale systemen worden voortdurend extrern gemonitord en gecontroleerd op verdacht gedrag;
 • onze digitale systemen zijn voorzien van alle laatste (beveiligings)updates, upgrades 
 • onze digitale systemen zijn gecertificeerd; 
 • onze digitale systemen zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweetraps verificatie; 
 • wij hebben interne procedures omtrent toegangs-, opslag- en wachtwoordbeleid geïmplementeerd; 
 • wij hebben interne procedures omtrent datalekken geïmplementeerd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie en incidenteel daarbuiten.

Wij geven alleen persoonsgegevens door naar derde landen met een passend beschermingsniveau of op grond van een van de wettelijke uitzonderingen op grond van de AVG.

Met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te verzekeren dat deze derden minimaal hetzelfde beveiligingsniveau hanteren als wijzelf.

Onze website bevat links naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden en de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Met welke partijen worden mijn gegevens gedeeld?

Wij delen uw gegevens binnen de INTERSPORT TWINSPORT ondernemingen. De ondernemingen binnen INTERSPORT TWINSPORT maken gebruik van dezelfde digitale systemen. De INTERSPORT TWINSPORT ondernemingen verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met deze verklaring.

Wij delen uw gegevens nooit met derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om aan een wettelijke plicht te voldoen, wanneer het noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren of wanneer dit nodig is om onze belangen of belangen van derden te beschermen. Uw gegevens worden niet aan derde ondernemingen verkocht.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:
 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Het doel van dit recht is dat u kunt controleren of uw persoonsgegevens juist en volledig zijn (het recht op inzage). 
 • Het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten aanpassen en/of corrigeren als de persoonsgegevens niet juist zijn (het recht op correctie). 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het recht om ons te vragen de verwerking te beperken, bijvoorbeeld wanneer u meent dat wij geen goede reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of wanneer u meent dat wij dit op een onjuiste wijze doen (het recht op bezwaar en het recht op beperking van de verwerking). 
 • Het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te laten dragen (het recht op dataportabiliteit). 
 • Het recht om uw persoonsgegevens uit onze systemen te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming voor de verwerking intrekt (het recht om vergeten te worden).

Via het e-mail adres: [email protected] kunt u ons benaderen wanneer u een beroep wilt doen op uw rechten. U kunt alleen een verzoek doen ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens. Om uw identiteit vast te kunnen stellen, vragen wij u bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen waarbij u de foto en het burgerservice nummer zwart mag maken.

U ontvang binnen vier (4) weken een reactie op uw verzoek. Wij kunnen niet in alle gevallen volledig aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld wanneer uw verzoek in strijd is met een wettelijke plicht. U ontvangt altijd een uitleg waarom wij in een specifiek geval niet (volledig) aan uw verzoek kunnen voldoen.

Welke cookies worden gebruikt op de website?
Naam Techniek en duur Doel
__cfduid
Cookie – 29 dagen Monitoring van het webverkeer
 ASP.NET_SessionId Cookie - sessie Slaat uw voorkeuren op
LbCookie
Cookie - sessie Nodig voor load balancer server
ShoppingCart
Cookie – 29 dagen
Nodig voor de shopping cart

Analytische cookies zorgen ervoor dat wij meer inzicht krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 Naam  Techniek en duur  Doel
_ga
_gat
Collect

Cookie – 2 jaar 
Cookie – 1 dag
Cookie/Pixel - Sessie
Wordt gebruikt door Google Analytics om
statistische data over hoe de website
wordt gebruikt te verzamelen
X-AB Cookie – 1 dag Wordt gebruikt om mogelijke veranderingen op de
website in kaart te brengen teneinde uw ervaring
op onze website zo goed mogelijk te laten zijn
 aws.cognito.identity-id.
eu-central-1:a65ecd8d-
6626-412d-973c-a596eecb345f
 
Cookie – permanent
 
Geeft een ID mee aan de bezoeker die
de zoekbalk van Sooqr gebruikt

Marketing cookies zorgen ervoor dat wij meer inzicht krijgen in jouw persoonlijke voorkeuren en online surf-/ en koopgedrag zodat wij u zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Wij gebruiken de volgende marketing cookies:

NaamTechniek en duurDoel
__sqra 
__sqrb
__sqrc

Cookie – 2 jaar 
Cookie – 1 dag
Cookie – sessie
Deze technieken worden gebruikt om
het zoekgedrag op onze website in
kaart te brengen
_gaexp 
_gcl_au
ads/ga-audiences
pagead/1p-user-list/#

Cookie – 77 dagen 
Cookie – 3 maanden
Cookie – sessie
Pixel – sessie
Deze cookie geeft Google inzicht hoe zij
haar Google Analytics en advertentiebeleid
kan personaliseren en het surfgedrag bij te houden
_schn 
_scid
Cookie – sessie 
Cookie – 13 maanden
Deze cookies worden gebruikt om u 
meer gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen
VISITOR_INFO1_LIVE 
Yt*
Yt*
YSC

Cookie – 179 dagen 
Lokale opslag – persistent
Sessie opslag – sessie
Cookie - sessie
Deze technieken worden gebruikt om met
YouTube videos te tonen. YouTube onthoudt
welke video’s u gezien hebt
Belco* socketCluster.authToken:

Cookie – sessie tot maximaal 1 jaar Cookie – permanent
Wij gebruiken Belco om bij te houden hoe bezoekers 
en klanten onze website gebruiken en om 
bezoekers en klanten een klantenservice via chat, 
telefoon en/of email aan te bieden
_fbp, fr 
Trsc_at

Cookie – 3 maanden 
Pixel – sessie
1 jaar
Dit is een cookie afkomstig van Facebook 
zodat er op Facebook relevante advertenties 
kunnen worden getoond


Dit is een cookie afkomstig van Snapchat 
zodat er op Snapchat relevante advertenties 
kunnen worden getoond
ATN 
Https://cx.atdmt.com/
Cookie – 2 jaar 
Pixel – sessie
Deze cookie wordt gebruikt om gepersonaliseerde
advertenties in uw regio te kunnen laten zien
IDECookie – 1 jaarDeze cookie zorgt ervoor dat er niet steeds
dezelfde advertentie wordt getoond
test_cookieCookie – 1 dagDeze cookie wordt gebruikt om te controleren
of uw browser wel cookies ondersteunt

Wij gebruiken tot slot een cookie die niet geclassificeerd is:
Umeng_callback
 Cookie – sessieIn afwachting

U kunt uw cookievoorkeuren opslaan op onze website.

U kunt de opgeslagen cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

U kunt cookies op onze website volledig blokkeren of uitschakelen. Houd er in dat geval rekening mee dat onze website niet optimaal werkt.


Waar kan ik terecht voor vragen?

U kunt het beste contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via: [email protected]

Daarnaast staat onze klantenservice voor u klaar via +31 (0) 0348-483022. De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-17:00 uur.

U kunt ons ook schijven:

Intersport Twinsport
Kuipersweg 37
3449 JA Woerden

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vragen wij u contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.