ACTIE VOORWAARDEN

DEELNAME ACTIE

 1. Deelname aan de actie is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 16 jaar of ouder.
 5. Medewerkers van Intersport Twinsport zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 7. Intersport Twinsport is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

PERSOONSGEGEVENS

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Intersport Twinsport nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Deelnemers

 1. De deelnemers van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. Elke deelnemer wordt persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de deelnemer zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Intersport Twinsport is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Personen die niet aan de campagne mogen deelnemen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk de ontvangen producten om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.